ЈН 108-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 108-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка кохлеарних импланта за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација 108-19-О

Одлука о додели уговора за ЈН 108-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 108-19-O