ЈН 133-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 133-19-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за анализу биолошких узорака за потребе токсиколошке лабораторије Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Kлиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка ЈН 133-19-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 133-19-П

Одлука о додели уговра за ЈН 133-19-П

Обавештење о закљученом уговору ЈН 133-19-П