ЈН 162-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 162-19-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка моторног система за операциону салу за Клинику за ортопедску хирургију и трауматиологију у Ургентном центру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Позив за подношење понуда ЈН 162-19-П

Oдлука о додели уговора за ЈН 162-19-П

Обавештење о закљученом уговору ЈН 162-19-П