ЈН 193-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 193-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала предвиђеног за континуиране процедуре за апарат Мултифилтер и раствора за превенцију коагулације за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 193-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 193-19-O

Одлука о додели уговора за ЈН 193-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 193-19-O, п. 1,2