Претходно обавештење – 2019 Стручни надзор над извођењем радова реконструкције, адаптације и изградње одређених клиника (организационих јединица) у оквиру Клиничког центра Војводине.

PRETHODNO OBAV- STRUČNI NADZOR