ЈН 226-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 226-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – nivolumab за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 226-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација јн 226-19-О

Одлука о додели уговора за ЈН 226-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 226-19-O