220-19-P

ЈАВНА НАБАВКА: 220-19-П – Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола 

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.)

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU