279-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 279-19-O – Набавка опреме неопходнe за опремање објекта административног пријема и отпуста пацијената

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU