2020 ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ- Сервисирање, одржавање и набавка резервних делова за медицинску опрему инсталирану у Клиничком центру Војводине, Сервисирање, одржавање и набавка резервних делова за медицинску опрему инсталирану у Клиничком центру Војводине

2020 PRETHODNO OBAVEŠTENJE – SERVIS MED OPREME I POTR