ЈН 74-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 74-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за три апарата BIOSEN 5140 и један BIOSEN C-LINE 5212, за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 74-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација 74-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 74-14-О