87-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: Додатна средства за израду пројектно техничке документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o obustavi postupka

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA