ЈН 89-20-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 89-20-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка лека lopinavir, ritonavir тбл. 200 mg + 50 mg за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка ЈН 89-20-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 89-20-П

Oдлука о додели уговора за ЈН 89-20-П

Обавештење о закљученом уговору ЈН 89-20-П