ЈН 171-13-П -Сервисирањe медицинских апарата произвођача „Medec “ за потребе Клиничког центра Војводине

ЈАВНА НАБАВКА (БРОЈ И ПРЕДМЕТ): 171-13-П – Сервисирањe медицинских апарата произвођача „Medec “ за потребе  Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.)

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Obaveštenje o pokretanju postupka

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PPBO 171-13-P

Obaveštenje o obusatvi postupka