112-14-О

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 112-14-O – испитивање, одржавање и сервисирање опреме ЗОП-а, за потребе Ургентног центра и Клинике за интерне болести, Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 112-14-O 

 DODATNO POJASNJENJE 1

DODATNO POJASNJENJE 2

DODATNO POJASNJENJE 3

DODATNO POJASNJENJE 4

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ