ЈН 118-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 118-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 118-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 118-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 118-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 118-14-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 118-14-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 118-14-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 118-14-О, п.5