175-13-П

ЈАВНА НАБАВКА: 175-13-П – Сервисирање медицинских производа (укључујући сву опрему и резервне делове), произвођача «Дрегер» за потребе  Клиничког центра Војводине
ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PPBO 175-13-P

 Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТЦИЈУ:

 

 

 

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а

Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.

Преузимање ОВДЕ