ЈН 43-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 43-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка таблетиране соли за потребе одељења за хемодијализу  Клинике за нефрологију и клиничку имунологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 43-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 43-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 43-15-О