35-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 35-16-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка нерегистрованих лекова ван Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 35-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 35-16-O

ИЗМЕНА Kонкурсне документације ЈН 35-16-O

 ИЗМЕНА KД за ЈН 35-16-O

 Oдлука о додели уговора ЈН 35-16-О

Обавештење о закљученим уговорима за ЈН 35-16-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 35-16-О, п. 1,2,3 и 5