Измена конкурсне документације за ЈН 252-16-О

Измена конкурсне документације за ЈН 252-16-О