Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 266-16-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 266-16-O