Позив за подношење понуда за ЈН 10-17-O

Позив за подношење понуда за ЈН 10-17-O