ЈН 10-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 10-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка санитетског материјала за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 10-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 10-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 10-17-O

 Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 10-17-O

 Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 10-17-O

Odluka o dodeli ugovora JN 10-17-O

Odluka o dodeli Ugovora 10-17-O, za partiju br.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 10-17-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 10-17-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 10-17-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 10-17-О,п.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 10-17-О,п.7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 10-17-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 10-17-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 10-17-О,п.1

Odluka o izmeni ugovora jn 10-17-O p.2

Odluka o izmeni ugovora jn 10-17-O, p.1

Odluka o izmeni ugovora jn 10-17-O ,p.7

Odluka o izmeni ugovora jn 10-17-O p.6

Odluka o izmeni ugovora o jn 10-17-O p.8