Додатно појашњење бр. 8 за ЈН 35-17-O

Додатно појашњење бр. 8 за ЈН 35-17-O