Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.12