Месец: новембар 2014.

247-14-M

ЈАВНА НАБАВКА: радови на свим инсталацијама КЦВ-а, у периоду од 15-07 часова – хитне интервенције ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 247-14-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

240-14-O

ЈАВНА НАБАВКА: повезивање девет установа са већ постојећим системом за дигитализацију за потребе КЦВ-а ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак  ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 240-14-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 233-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: Сервисирање и поправка кисеоничких глава, вакум ејактора и сличних апарата прикључених на медицинске гасове и ваздух за потребе  Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 233-14-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM

178-14-M

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 178-14-М – Сервис и одржавање телефонске централе, на период од 6 месеци ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 178-14-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OBAVEŠTENJE

232-14-O

ЈАВНА НАБАВКА: набавка система за дигитализацију за две установе на територији АП Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 232-14-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, PARTIJA 1 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, PARTIJA

JН 236-14-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 236-14-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка стерилизатора, сушилице за потребе Клинике за неурологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак са објављивањем позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка JН 236-14-П Обавештење о закљученом уговору за ЈН 236-14-П  

ЈН 216-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 216-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка навлака PVC за кревете и јастуке, кецеље и изолатори за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 216-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 216-14-O Додатно појашњење

JН 238-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 238-14-о Сервисирање БМС (систем управљања и одржавања зграде) Ургентног центра Клиничког центра Војводине и Тотал Обсервера ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 238-14-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JН 209-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 209-14-о  набавка канцеларијског намештаја и расхладне опреме, за потребе Клинике за гинекологију и акушерство и рачунарске опреме за потребе Клинике за неурологију у оквиру Клиничког центра Војводине, подељена у три партије, како следи:   Партија – канцеларијски намештај

ЈН 234-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 234-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат Thrombotrak Solo, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 234-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација

Top