240-14-O

ЈАВНА НАБАВКА: повезивање девет установа са већ постојећим системом за дигитализацију за потребе КЦВ-а

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 240-14-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU