Месец: новембар 2014.

JН 237-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 237-14-О  извођење радова са доградњом пасареле на објекту Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику, у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:    Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Konkursna Dokumentacija – 237-14-O

252-14-O

ЈАВНА НАБАВКА: набавка опреме за потребе Клинике за психијатрију, у оквиру КЦВ-а ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN, P2 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU. P1 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM

JН 246-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 246-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка регистрованих лекова са Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 246-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 246-14-О Обавештење о закљученом уговору за

ЈН 250-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 250-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка филмова, фиксира и развијача за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 250-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 250-14-O Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 250-14-О

ЈН 249-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 249-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за ендоваскуларни третман интракранијалних анеуризми за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 249-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 249-14-O Додатно појашњење бр. 1 за

ЈН 245-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 245-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка материјала за forse triad и ligasure апарат за потребе Клиничког центра Војводинн ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 245-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 245-14-O Обавештење о закљученом уговору

ЈН 244-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 244-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка сетова и игала за потребе Клинике за анестезију и интензивну терапију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 244-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 244-14-O Обавештење

JН 241-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 241-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка антисептика и средстава за чишћење и дезинфекцију прибора, опреме и површина за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 241-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН

ЈН 243-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 243-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка канила за ЕРЦП за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 243-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 243-14-O Обавештење о закљученом уговору за ЈН 243-14-О  

ЈН 242-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 242-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка запушача за епрувете и јанкауер сета бр. 32 за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 242-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 242-14-O  Додатно појашњење бр.

Top