Месец: фебруар 2016.

35-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 35-16-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованих лекова ван Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 35-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 35-16-O ИЗМЕНА Kонкурсне документације ЈН 35-16-O  ИЗМЕНА

34-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 34-16-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 34-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 34-16-O ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ за ЈН 34-16-O  ДОДАТНО

29-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 29-16-0 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка етанол апсолутни pa 1l, Aethanolum concetratum фармацеутски паковање по 1l (паковање у ПЕТ амбалажи) и 10l ( паковање у полиетилен амбалажи) за спољашњу употребу, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА

30-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 30-16-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка галенских лекова који се употребљавају у хуманој медицини, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 30-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 30-16-O  Odluka o dodeli

ЈН 27-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 27-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за ацидо базне анализаторе за потребе лабораторија Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 27-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 27-16-О ИЗМЕНА

ЈН 26-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 26-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за PCR m200rt апарат, за потребе лабораторија Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 26-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Кoнкурсна документација за ЈН 26-16-О  Odluka

ЈН 25-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 25-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за потребе лабораторија Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 25-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Koнкурсна документација за ЈН 25-16-О ИЗМЕНА КД за ЈН 25-16-O  ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈН 24-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 24-16-о ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за хематолошке бројаче за потребе лабораторија Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 24-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:KONKURSNA DOKUMENTACIJA – JN-24-16-O ИЗМЕНА KД за

ЈН 23-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 23-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за имунометријске анализаторе за потребе лабораторија Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 23-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:KONKURSNA DOKUMENTACIJA – JN-23-16-O ИЗМЕНА конкурсне документације

ЈН 22-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 22-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за коагулометре и агрегометре за потребе лабораторија Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 22-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 22-16-О Odluka

Top