Месец: фебруар 2016.

JN 44-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 44-16-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка завојног материјала за потребе клиника Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 44-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 44-16-O Додатно појашњење за ЈН 44-16-O  Додатно појашњење бр.

ЈН 43-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 43-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сетова за терапијску измену плазме за потребе клиника Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 43-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 43-16-O  Oдлука о додели уговора

42-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 42-16-O  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка metilensko plavo 1%, 10ml  за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 42-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 42-16-O Odluka o dodeli ugovora 42-16-O Обавештење о

ЈН 41-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 41-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог лека ван Листе лекова-sugamadeks 2ml (100mg/ml) за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 41-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 41-16-O Додатно појашњење за ЈН

ЈН 40-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 40-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка радиоактивних изотопа и радиофармацеутика за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 40-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Кoнкурсна документација за ЈН 40-16-О

38-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 38-16-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка металних ендотрахеалних канила за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 38-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 38-16-O Odluka o dodeli ugovora 38-16-O  Odluka o

ЈН 36-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 36-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за неурохирургију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 36-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 36-16-O Odluka o dodeli ugovora 36-16-O  Обавештење о

39-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 39-16-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка централних венских катетера за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 39-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 39-16-O Odluka o dodeli ugovora 39-16-O  Обавештење о закљученом

ЈН 37-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 37-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка заштитног материјала за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 37-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 37-16-O Додатно појашњење за ЈН 37-16-O  Додатно појашњење за

19-16-M

ЈАВНА НАБАВКА:19-16-М – Сервис и одржавање возила возног парка Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: KONKURSNA DOKUMENTACIJA 19-16-M POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1 Odluka o dodeli ugovora OBAVEŠTENJE O

Top