Месец: мај 2016.

ЈН 126-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 126-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенса CRP за X PAND DIMENSION, за потребе Ургентне лабораторије Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 126-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 126-16-О Odluka o dodeli

JН 125-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 125-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка средстава за отворену и лапараскопску хирургију за потребе клиника Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 125-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 125-16-O Додатно појашњење бр. 1

ЈН 132-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 132-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованог лека ван Д Листе лекова – busulfan 6mg/ml  за потребе трансплантације, а по захтеву Клинике за хематологију Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 132-16-О

ЈН 131-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 131-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог лека ван Листе лекова-brentuksimab vedotin 50mg,  за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 131-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 131-16-O  Додатно појашњење за ЈН

123-16-M

ЈАВНА НАБАВКА: 123-16-M – Замена пумпи у резервоарском блоку и сепаратној јами Поликлинике ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 123-16-M KONKURSNA DOKUMENTACIJA 123-16-M DODATNO POJAŠNJENJE 1 – 123-16-M odluka o dodeli ugovora 123-16-M

108-16-O

ЈАВНА НАБАВКА:108-16-O – сервис и одржавање стерилизатора различитих произвођача СТЕРИВАП и УДОНО и система за припрему воде – омекшивач воде СИСТЕМ МЕРЛИН, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:oтворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈН 110-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 110-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 110-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна-документација 110-16-O ИЗМЕНА КД за ЈН 110-16-O  Додатно појашњење бр. 1 за ЈН

94-16-O

ЈАВНА НАБАВКА:94-16-O – испитивање, сервисирање, одржавање и занављање средстава за заштиту од пожара, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE konkursna dokumentacija 94-16-O Izmena konkursne dokumentacije 94-16-O odluka o dodeli 94-16-O

71-16-О

ЈАВНА НАБАВКА:71-16-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Nihon Kohden Europe“, „Codon Argus“, „Shmitz“, „Huntleight Healthcare“, „Hamilton medical“, „Mach“, „Carl Zeiss“, „CA MI Italian Medical touch“ и „NOUVAG“, за потребе Клиничког центра Војводинe ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА

115-16-M

ЈАВНА НАБАВКА: 115-16-М – годишње одржавање РИС система, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:јавна набавка мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 115-16-M odluka o dodeli ugovora 115-16-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top