Месец: мај 2016.

ЈН 135-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 135-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка полидиоксанона за потребе  Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 135-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 135-16-O Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 135-16-O  Odluka o

ЈН 134-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 134-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сетова за перкутану трахеотомију и оро-назалних маски за потребе  Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 134-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 134-16-O Odluka o dodeli

ЈН 136-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 136-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка медијума и пластике за вантелесну оплодњу за 600 пацијената за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 136-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 136-16-O Odluka o

Претходно обавештење

претходно обавештење за набавку лекова, санитетског и медицинског потрошног материјала,  ортопедског материјала и лабораторијског  потрошног материјала у оквиру Клиничког центра Војводине ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Prethodno obaveštenje za dobra(lekovi,med.potrošni,sanitetski..)

Претходно обавештење

претходно обавештење за набавку медицинске опреме у оквиру Клиничког центра Војводине ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Prethodno obaveštenje za medicinsku opremu

92-16-M

ЈАВНА НАБАВКА:  Услуге бр. 92-16-M – Сервис лифтова у Клиничком центру Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 92-16-M dodatno pojašnjenje 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 92-16-M – OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU

ЈН 130-16-0

ЈАВНА НАБАВКА БР: 130-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенса DEFOAMER за апарат ADVIA 2120, за потребе центра за лабораторијску медицну Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 130-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 130-16-О Odluka

ЈН 129-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: ЈН 129-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенса Standard human plasma за Sysmex CA620, за потребе Ургентне лабораторије КЦВ ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 129-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 129-16-О Odluka o dodeli

ЈН 128-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 128-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сетова за укључење и искључење пацијената на дијализи за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 128-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 128-16-O Odluka o dodeli

ЈН 127-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 127-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка Филмова за гама камеру, за потребе Центра за лабораторијску медицину, Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 127-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 127-16-О  Одлука о додели

Top