ЈН 126-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 126-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенса CRP за X PAND DIMENSION, за потребе Ургентне лабораторије Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 126-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 126-16-О

Odluka o dodeli Ugovora 126-16-O

 Обавештење о закљученом уговору ЈН 126-16-О