Месец: мај 2017.

ЈН 73-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 73-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 73-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 73-17-O Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 73-17-O Додатно

ЈН 84-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 84-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка ендоскопских акцесорија и средстава за дијагностичке и терапијске процедуре у ендоскопском кабинету за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 84-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН

ЈН 85-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 85-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка централно венских катетера за дуготрајну употребу и силиконских четвороканалних дренова за потребе трансплантације за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 85-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за

47-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:47-17-M – Сервис и поправка кисеоничких глава, вакум ејактора и сличних апарата прикључених на медицинске гасове и ваздух ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 47-17-M OBAVEŠTENJE

56-17-O

ЈАВНА НАБАВКА: 56-17-O – Сервис и одржавање мамографа произвођача „Giotto“ и набавка и уградња новог детектора МОД 18-24 за мамограф ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 56-17-O KONKURSNA DOKUMENTACIJA 56-17-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1

JН 76-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 76-17-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка oблога за ране са калцијум алгинатом за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 76-17-П ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 76-17-П Одлука о додели

ЈН 75-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 75-17-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка траке за мерење глукозе у крви за апарат Precision за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак са објављивањем позива ДОКУМЕНТАЦИЈА:Позив за подношење понуда ЈН 75-17-П Одлука о додели уговора у поступку ЈН 75-17-П

ЈН 74-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 74-17-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка реагенаса за FACSCOUNT за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 74-17-П ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 74-17-П  Додатно појашњење бр. 1 за ЈН

66-17-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 66-17-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованог медицинског средства – SERVATOR H SALF или одговарајуће за потребе трансплатација Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 66-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 66-17-O Oдлука

Top