Месец: септембар 2017.

156-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:156-17-О – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Philips Medical Systems” ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 156-17-O IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE 156-17-O OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE 156-17-O odluka o

151-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:151-17-O – Сервис и одржавање ултразвучних апарата произвођача „Samsung Medison“ ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС KONKURSNA DOKUMENTACIJA 151-17-O POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Dodatno pojašnjenje 1 IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE 151-17-O OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE 151-17-O

157-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:157-17-O – Потрошни материјал за потребе стерилизације инфективног медицинског отпада ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 DODATNO POJAŠNJENJE 3 OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE IZMENA

121-17-M

ЈАВНА НАБАВКА: 121-17-M – Услуга оштрења хируршких инструмената и алата, гравирање натписних плочицаи и израда печата, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli

153-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:153-17-М – Лична заштитна средства и колективна заштитна средства ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Konkursna dokumentacija DODATNO POJAŠNJENJE 1 Konkursna dokumentacija – PRVE IZMENE OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

ЈН 163-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 163-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за континуиранe и плазмаферетске процедуре за апарате Multifiltrate / Prismaflex, и материјал за апарат Jonometar за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА

158-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:158-17-M – Закуп дигиталног вода ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС KONKURSNA DOKUMENTACIJA 158-17-M POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE DODATNO POJAŠNJENJE 1 odluka o dodeli 158-17-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top