Месец: септембар 2017.

ЈН 172-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 172-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог лека са Ц Листе лекова– bevacizumab  100mg/4ml, за потребе Клинике за очне болести Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 172-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН

ЈН 173-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 173-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованог лека са Д Листе лекова – ampicillin, sulbaktam 1000mg + 500mg бочица за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 173-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна-документација за ЈН

ЈН 166-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 166-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 166-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурснa документација ЈН 166-17-O Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 166-17-O  Додатно појашњење

ЈН 168-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 168-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка воска за кости и заменица можданица за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 168-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 168-17-O Одлука о додели уговора

ЈН 169-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 169-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка инструмената и потрошног материјала за апарат Force Triad за потребе КЦВ ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација Odluka o dodeli 169-17-O Обавештење о закљученом уговору за ЈН

171-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 171-17-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сетова за ексангвинотрансфузију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 171-17-П ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 171-17-П  Odluka o dodeli ugovora 171-17-P Обавештење

170-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 170-17-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка oро-назалних маски за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 170-17-П ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 170-17-П  Odluka o dodeli ugovora 170-17-P Обавештење о

161-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:161-17-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача “Natus”, “DWL”, “Magstim”, “Mortara Instrument” и “Medoc” ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 161-17-O odluka o dodeli 161-17-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

147-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:147-17-О – Одржавање и хитне интервенције водоводне и канализационе мреже у кругу Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 147-17-O Odluka o obustavi 147-17-O OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

149-17-M

ЈАВНА НАБАВКА: . 149-17-M- Испитивање, сервисирање, одржавање и занављање средстава за заштиту од пожара, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE КONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli ugovora Odluka

Top