158-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:158-17-M – Закуп дигиталног вода

ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 158-17-M

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

DODATNO POJAŠNJENJE 1

odluka o dodeli 158-17-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU