Месец: новембар 2017.

189-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:189-17-М – Набавка и инсталирање софтвера за прављење јединствене базе података о мед. апаратима у установи, евиденција сервиса и поправки и електронска контрола радних налога за интервенције на мед. апаратима ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА

ЈН 199-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 199-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за електрични моторни систем за краниотомије и остеотомије за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 199-17-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 199-17-O Одлука

Top