ЈН 199-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 199-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за електрични моторни систем за краниотомије и остеотомије за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 199-17-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 199-17-O

Одлука о додели уговора за ЈН 199-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 199-17-О