189-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:189-17-М – Набавка и инсталирање софтвера за прављење јединствене базе података о мед. апаратима у установи, евиденција сервиса и поправки и електронска контрола радних налога за интервенције на мед. апаратима

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 189-17-M

odluka o obustavi 189-17-M

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA