280-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 280-18-O Израда пројектне документације потребне за санацију санитарних чворова на првом спрату ламеле А-полуинтензивна нега порођајног блока Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

odluka o dodeli 280-18-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU