276-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:276-18-O – Санација, адаптација и доградња Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине – II фаза

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 2

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 3

DODATNO POJAŠNJENJE 4

IZMENA 2 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE 2

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA