Месец: децембар 2019.

356-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 356-19-O – Сервис и одржавање ЦТГ апарата произвођача “Bionet“ (Gima), “Agilent” и  „Hewlett Packard“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli ugovora OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 364-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 364-19-О  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка кревета са припадајућим ормарићима за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 364-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 364-19-O ИЗМЕНА Kонкурсне

333-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 333-19-O – Поправка/репарација хируршких инструмената за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli ugovora OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 354-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 354-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованoг лека са Д Листе лекова – vinblastin 10mg/5ml за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 354-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација ЈН 354-19-О

ЈН 353-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 353-19-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка антисептика и средстава за чишћење и дезинфекцију прибора, опреме и површина за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак, ради закључења оквирног споразума ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 353-19-OС

355-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 355-19-О – Канцеларијски материјал ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli ugovora OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

352-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 352-19-М – Лиценце за Kaspersky антивирус, обнова лиценци, и набавка нових лиценци ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli

341-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 341-19-М – Потрошни материјал за Службу за термоенергију и снабдевање гасовима под притиском ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli ugovora OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

350-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 350-19-O – Набавка горива за возила, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 Odluka o dodeli

331-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 331-19-О – Сервисирање и еталонирање пипета ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top