ЈН 353-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 353-19-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка антисептика и средстава за чишћење и дезинфекцију прибора, опреме и површина за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључења оквирног споразума

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 353-19-OС

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурснa документацијa ЈН 353-19-ОC

Odluka o zaključenju OS 353-19-OS

Обавештење о закљученом ОС за ЈН 353-19-ОС,п.12,13

Обавештење о закљученом ОС за ЈН 353-19-ОС,п.1,3,4,7

Обавештење о закљученом ОС за ЈН 353-19-ОС,п.2,5,6

Обавештење о закљученом ОС за ЈН 353-19-ОС,п.8, 9,10

Обавештење о закљученом уг.1 за ЈН 353-19-ОС, п.8,9,10

Обавештење о закљученом ОС за ЈН 353-19-ОС,п.11

Обавештење о закљученом уг.1 за ЈН 353-19-ОС, п.12,13

Обавештење о закљученом уг.1 за ЈН 353-19-ОС, п.1,3,7

Обавештење о закљученом уг.1 за ЈН 353-19-ОС, п.5,6

Обавештење о закљученом уг.2 за ЈН 353-19-ОС, п.8,9,10

Обавештење о закљученом уг.2 за ЈН 353-19-ОС, п.13 

Обавештење о закљученом уг.2 за ЈН 353-19-ОС, п.3,7

Обавештење о закљученом уг.3 за ЈН 353-19-ОС, п.12

Обавештење о закљученом уг.3 за ЈН 353-19-ОС, п.8,9,10

Обавештење о закљученом уг.3 за ЈН 353-19-ОС, п.1,3

Обавештење о закљученом уг.4 за ЈН 353-19-ОС, п.7

Обавештење о закљученом уг.4 за ЈН 353-19-ОС, п.8,9,10

Обавештење о закљученом уг.5 за ЈН 353-19-ОС, п.1,3

Обавештење о закљученом уг.5 за ЈН 353-19-ОС, п.8,9,10

Обавештење о закљученом уг.4 за ЈН 353-19-ОС, п.13

Обавештење о закљученом уг.5 за ЈН 353-19-ОС, п.12

Обавештење о закљученом уг.6 за ЈН 353-19-ОС, п.1,3,7

Обавештење о закљученом уг.7 за ЈН 353-19-ОС, п.1,3,4,7

Обавештење о закљученом уг.11 за ЈН 353-19-ОС, п.11

Обавештење о закљученом уг.2 за ЈН 353-19-ОС, п.2,5,6

Обавештење о закљученом уг.6 за ЈН 353-19-ОС,п.12