ЈН 354-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 354-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованoг лека са Д Листе лекова – vinblastin 10mg/5ml за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 354-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација ЈН 354-19-О

Odluka o dodeli ugovora 354-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 354-19-O