Месец: децембар 2019.

335-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 335-19-O – Сервис и одржавање кревета и стречера произвођача “Hill Rom” ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli ugovora OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

342-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 342-19-О – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Shimadzu, Planmed, Aloka“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Dodatno pojašnjenje 1 IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Dodatno pojašnjenje 2 IZMENA 2 KONKURSNA

336-19-OС

ЈАВНА НАБАВКА: 336-19-О – Делови за одржавање и сервис рачунарске опреме и делови за ЛАН и ТТ инсталације ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Dodatno pojašnjenje 1 Odluka o zaključenju OBAVEŠTENJE O

ЈН 347-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 347-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – ниволумаб – за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 347-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација јн 347-19-О Odluka

337-19-М

ЈАВНА НАБАВКА: 337-19-М  – Набавка потрошних средстава за потребе заштите од пожара ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

340-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА: 340-19-OС – Електроматеријал ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OS OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, уговор 2 OBAVEŠTENJE O

321-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 321-19-O – Сервис и поправка медицинских апарата  произвођача Natus – Medical – OTOMETRIX ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli ugovora OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

320-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 320-19-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „AESCULAP“ за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

344-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 344-19-O – Замена  РТГ цеви на ЦТ апарату SOMATOM DEFINITION FLASH 256/SIEMENS. ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

332-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 332-19-O – Сервис и одржавање медицинске опреме и оптике произвођача „KARL STORZ“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli ugovora OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, PARTIJA 1 OBAVEŠTENJE O

Top