ЈН 347-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 347-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – ниволумаб – за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 347-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација јн 347-19-О

Odluka o dodeli ugovora 347-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 347-19-O