Месец: мај 2020.

ЈН 404-1-110/19-93 Материјал за дијализу

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-226-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-224-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-225-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-227-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-228-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-383-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

151-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: 151-20-O – Сервисирање опреме за контролу инфекције и опреме за третман инфективног отпада произвођача „Getinge“. ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 404-1-110/19-98 Лекови за лечење лица која нису осигурана код РФЗО

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-207-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-211-CМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-210-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-220-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-216-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-218-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

124-20-M

ЈАВНА НАБАВКА: 124-20-М – Сервис штампача, факс апарата и фотокопира ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 Odluka o dodeli, partija 1 Odluka o obustavi, partija 2

ЈН 404-1-110/19-81Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом,који је неопходан за његову примену

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-202-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-203-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-191-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-192-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-193-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-194-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

ЈН 149-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 149-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за неурохирургију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 149-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 149-20-O Odluka o dodeli ugovora 149-20-O Обавештење

142-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Covidien“ за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o obustavi OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

ЈН 143-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 143-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих лекова ван Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 143-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација јн 143-20-О Odluka o dodeli

125-20-M

ЈАВНА НАБАВКА: 125-20-М – Сервис чилера у Клиничком центру Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

133-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Годишње сервисно одржавање ЦТ апарат  Somatom Emotion 16 и гама камерe SIEMENS SYMBIA E произвођача „Siemens“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1

Top