142-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Covidien“ за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o obustavi

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA