ЈН 143-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 143-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих лекова ван Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 143-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација јн 143-20-О

Odluka o dodeli ugovora jn 143-20-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 143-20-O,П 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 143-20-O,П 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-20-O,п.3