54-16-М

ЈАВНА НАБАВКА:54-16-М – Набавка таблетиране и индустријске соли за омекшавање воде за потребе котларнице и стерилизације, у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 54-16-M

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

odluka o dodeli ugovora 54-16-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU